tudalen_baner

Pecynnau Prawf Anifeiliaid

 • Prawf beichiogrwydd

  Prawf beichiogrwydd

  Dim ond pum munud y mae profion beichiogrwydd cartref yn ei gymryd i benderfynu a yw person yn feichiog trwy brofi ei wrin.

  Yn cynnwys:

  - Papur prawf * 50 stribed (1 stribed / bag)

  Ardystiad: CE

  Pecynnu: Bag ffoil sengl

 • Pecyn Prawf Ag Parvovirus Canine (aur colloidal)

  Pecyn Prawf Ag Parvovirus Canine (aur colloidal)

  Imiwnocromatograffeg cyflym ar gyfer canfod antigen parfofeirws cwn.Ychwanegwyd samplau rhefrol neu fecal at y ffynnon a'u symud ar hyd y bilen gromatograffig gyda gwrthgorff monoclonaidd gwrth-CPV gwrth-CPV wedi'i labelu'n aur.Os yw'r antigen CPV yn bresennol yn y sampl, mae'n clymu i'r gwrthgorff ar y llinell ganfod ac yn dangos lliw Bwrgwyn.Os nad yw'r antigen CPV yn bresennol yn y sampl, ni chynhyrchir adwaith lliw.

 • Pecyn Prawf Antigen Feirws Panleukopenia Feline (FPV-Ag): aur colloidal

  Pecyn Prawf Antigen Feirws Panleukopenia Feline (FPV-Ag): aur colloidal

  Mae twymyn cathod, a elwir hefyd yn panleukopenia cath a enteritis heintus cathod, yn glefyd acíwt, hynod heintus mewn cathod.Mae amlygiadau clinigol yn cynnwys twymyn uchel sydyn, chwydu anhydrin, dolur rhydd, diffyg hylif, anhwylderau cylchrediad y gwaed, a gostyngiad sydyn mewn celloedd gwaed gwyn.

  Mae'r firws yn heintio nid yn unig cathod domestig, ond felines eraill hefyd.Gall cathod o bob oed gael eu heintio.Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cathod o dan flwydd oed yn agored i niwed, gyda chyfraddau heintio mor uchel â 70% a chyfraddau marwolaethau o 50% -60%, gyda'r gyfradd marwolaethau uchaf o 80% i 90% mewn cathod bach o dan 5 mis oed.Mae'r pecyn hwn wedi'i gynllunio ar gyfer canfod antigenau microfeirws feline mewn carthion cathod a chwyd.

 • Pecyn Prawf Antigen Feirws Distemper Canine (CDV-Ag): aur colloidal

  Pecyn Prawf Antigen Feirws Distemper Canine (CDV-Ag): aur colloidal

  Imiwnocromatograffeg cyflym ar gyfer canfod antigen firws distemper cwn.Ychwanegwyd secretiadau llygaid, hylifau trwynol, a samplau poer at y sampl Wells a'u symud ar hyd y bilen gromatograffig gyda gwrthgyrff monoclonaidd gwrth-CDV wedi'u labelu'n aur colloidal.